Utvikling og forskning

Utvikling og forskning

Vi produserer mange typer asfalt til forskjellige typer formål. Vårt laboratorium og våre fagansvarlige står sentralt i utviklingen av nye asfalttyper. Men hva er asfalt?

Asfalt er en fellesbetegnelse på ulike blandinger av steinmaterialer og et bindemiddel. 
  
Asfalt på veier og plasser er vanligvis en blanding av ca. 95 % steinmaterialer som er limt sammen med ca. 5 %bindemiddel. 
  
Bindemiddelet er basert på bitumen. Bitumen er framstilt ved destillasjon av råolje og er den tyngste delen som blir værende igjen i destillasjonsprosessen. Hardheten og elastisiteten til bindemidlet kan modifiseres ved tilsetningsstoffer. For eksempel tilsetning av ulike polymerer (Pmb). 
  
Bruksområdet for asfalten vil være avgjørende for hvilke egenskaper den bør ha.  Typen asfalt og hvilke kvaliteter som kreves vil være varierende om man legger på høytrafikkerte veier, flyplasser, havner, fortau eller en biloppstillingsplass.
  
Asfaltens egenskaper kan varieres på flere måter. Enten ved å benytte forskjellige typer steinmaterialer eller ved å modifisere bitumenet. Mengdeforholdet mellom steinmaterialer og bitumen vil også påvirke kvalitet og egenskaper.
På en høytrafikkert motorvei benyttes harde og slitesterke steinmaterialer samt modifisert bitumen som til sammen gir et slitesterkt og elastisk asfaltdekke.
   
Det er også mulig å gjenbruke asfalt. Asfalt som freses bort fra veier og annen returasfalt, kan tilsettes i fabrikken ved produksjon av ny asfalt. 
   
Lavtemperaturasfalt, eller LTA, er en alternativ måte å produsere asfalt på. Massesammensetning og kvalitet er den samme som for tradisjonell asfalt, men en ny produksjonsteknikk gjør at vi kan senke produksjonstemperaturen. 
  
Ved å senke temperaturen får vi en miljøgevinst i form av redusert forbruk av energi og mindre utslipp av klimagasser. I tillegg blir våre asfaltører mindre eksponert for asfaltrøyk.
 
Nettopp det at asfaltens egenskaper kan varieres og tilpasses, gjør den til ett svært anvendt produkt og utrolig spennende å jobbe med.