Produktkvalitet

Leverandør av kvalitet

Lemminkäinen Norge lever av å levere kvalitet til kundene. Både når det gjelder anleggsprosjekter, pukk og grus, bindemidler og asfaltprodukter, samt asfalteringstjenester over hele Norge.

Kvalitet knyttet til asfaltproduksjon og –utlegging har en spesiell posisjon i vår virksomhet, og Lemminkäinen Norge har derfor en egen kvalitetsorganisasjon som sikrer dokumentert kvalitet på de produktene vi leverer til våre kunder.

Lemminkäinen Norge har fire regionlaboratorier, som blir faglig støttet av kvalitetsavdelingen sentralt, og vårt sentrallaboratorium. Laboratoriene ivaretar behovet for analysering og dokumentasjon av våre produkter. 

Lemminkäinen Norge leverer produkter etter høye kvalitetskrav fra våre oppdragsgivere. Slik skal det være, og vi tar oppgaven med å sikre rett produkt til rett tid på største alvor. Gjennom selskapets arbeid med kvalitet gir Lemminkäinen Norge kundene en viktig forsikring om at produktene som leveres møter kundenes krav og forventninger.

Som en følge av klimaendringer, nye miljøkrav og standarder for holdbarhet på veiene, må vi hele tiden utvikle oss og produktene våre. Lemminkäinen Norge tar en aktiv rolle i den faglige utviklingen innen våre kjerneområder, og har en sentral rolle i faggrupper i Norge og utlandet. På den måten er vi med å forme standardene som påvirker våre produkter.

Lemminkäinen Norge besitter ledende kompetanse innen våre fagfelt. Kompetanse som er med på å bringe våre produkter inn i fremtiden. Det er vi stolte av.