Sentrallaboratorium

Lemminkäinen Norge har et sertifisert sentrallaboratorium for asfalt, bindemidler, pukk og grus.

Sentrallaboratoriet tester og deklarerer råvarer og ferdige produkter som Lemminkäinen Norge leverer til kundene. Laboratoriet spiller en viktig rolle i utvikling av produksjonsmetoder og nye produkter, og er en faglig støttespiller i avdelingenes kvalitetsarbeid.