Hva gjør Lemminkäinen Norge?

Lemminkäinen Norges tre virksomheter Asfalt, Anlegg, Pukk og Grus leverer produkter og tjenester av høy kvalitet til offentlige og private kunder innen infrastruktur, bygg og anlegg.

Vi leverer asfaltprodukter og asfaltering til statlige virksomheter, kommuner, private entreprenører og lokalt næringsliv. Vår fagkompetanse og lange erfaring sikrer effektiv planlegging, kvalitet i utførelsen og god oppfølging av deg som kunde. Mer informasjon om vår asfaltvirksomhet finner du her.

Lemminkäinen Norge leverer pukk- og grusprodukter fra våre forekomster lokalisert over hele landet. Pukk og grus levert fra oss er sertifisert til bruk innen asfalt, veibygging, betong, fundamentering, drenering og singel til gangveier. For å nevne noe. Mer informasjon om vår pukk- og grusvirksomhet finner du her.

Lemminkäinen Norge leder og gjennomfører prosjekter innen vei, vannkraft og infrastruktur. Vi er spesialister på tunnel- og betongarbeider, og har lang erfaring i å gjennomføre prosjekter på steder som krever litt ekstra av oss. Mer informasjon om vår anleggsvirksomhet finner du her.

For å komme i kontakt med våre avdelinger trykk her.