Gjenbruk av asfalt

Hvert år blir store mengder asfalt gravd opp eller frest bort fra veier og plasser. Denne asfalten er en ressurs som må tas vare på.

Det er flere måter å bruke denne gjenbruksmassen på.

  • Den kan brukes slik som den er i knust form som ett alternativ til grusdekke eller som bærelag.
  • Den kan tilsettes i større eller mindre mengder i asfaltfabrikken ved produksjon av ny asfalt.

Både steinmaterialet og bitumenet i gjenbruksmassen må ses på som en viktig ressurs. Dette er ikke fornybare råvarer og bør derfor gjenbrukes slik at de utnyttes best mulig. Dette gjøres best ved tilsetning av gjenbruksmasse i blandeprosessen ved produksjon av ny asfalt. Vi oppnår en miljøgevinst ved å spare tilsvarende mengder nye råvarer.

Lemminkäinen satser på bruk av gjenbruksasfalt og har installert utstyr for bruk av dette på de fleste av sine asfaltfabrikker.